Poukážka na jazdu na dvoch pretekárskych vozidlách na Slovakia Ringu.

Šoférujete 1 kolo na Porsche 911 a 1 kolo na Mustangu.

Dĺžka 1 kola je 5,9 km. Spolu 11,8 km.

Jazda na Porsche a Mustangu

149,00 €Preis