Poukážka na pilotovanie vozidla Ford Mustang na okruhu Slovakia Ring

Dĺžka jazdy 6 kôl. / 1 kolo 2,6 km, spolu skoro 16 km /.

Jazda na Mustangu - 6 kôl

299,00 €Preis